Categorieën
Interview

Interview met Yolande De Bontridder en Dominique Fostier


vorig interview: Luk Van Soom

Interview
over ALLEGRARTE de e-Commerce gallery, met curator Yolande De Bontridder en initiatiefnemer en
galerie-eigenaar  Dominique Fostier.
Aanwezig:
curator Jenny Plasman en ik als curator en interviewer. Kortom het bijna
voltallige team. Gregory Lang, zelfstandig curator kon niet aanwezig
zijn vanwege zijn drukke activiteiten. 


Hilde en Dominique Fostier
Yolande De Bontridder en Jenny Plasman

Het is de bedoeling om het talent van Belgische kunstenaars wereldwijd uit te dragen.”
Hilde Van Canneyt: Hoe bent u
ertoe gekomen Allegrarte, een e-Commerce gallery op te richten?
Dominique Fostier:  Ik heb van mijn moeder een passie voor design
en kunst van jongsaf aan meegekregen, want zij werkte in het – nog steeds
actief zijnde – Design Center, gespecialiseerd in de promotie van design en
hedendaagse kunst, gevestigd in Brussel. Na het vroegtijdig overlijden van mijn
moeder (Dominique’s moeder overleed aan kanker toen hij pas 17 was, red.) drong
mijn vader erop aan dat ik Rechten zou studeren, want ‘kunstenaar’ vond hij
geen echt beroep. Ik ben dus advocaat en later jurist geworden in de bedrijfswereld,
maar mijn passie voor kunst was uiteindelijk toch te sterk. 
Zo besloot ik in
2011 een 2-jarige (avond)opleiding tot antiquair aan te vangen aan het Institut des Arts et Métiers, in
Brussel. Doordat ik sinds jaren uit interesse de kunstactualiteit en de
resultaten van de veilinghuizen op internet volgde, stuitte ik op een dag op een
studie van kunstverzekeraar Hiscox, momenteel partner van Allegrarte, die sinds
2014 jaarlijks een marktanalyse publiceert over de specifieke sector van de online
kunstverkoop. Daaruit bleek dat dit  een
groeimarkt is met heel veel potentieel (in 2018 bedroeg de groei ongeveer 10%,
red.).  Dat gaf me het idee om mijn twee
passies, kunst en internet, te combineren. Na een grondige analyse van de
marktstudie en verder opzoekingswerk, heb ik een businessplan opgemaakt voor
een online galerie en ben ik op zoek gegaan naar een partner om het project
financieel mee te ondersteunen.
HVC: Waarom hebt u beslist om er
een (internationale) vzw van te maken?
DF:
Het was van in het begin de bedoeling om kunstenaars te ondersteunen en een
duidelijk sociaal engagement te nemen. ik wilde er zeker geen pure geldmachine
van maken en dat is nog steeds niet de bedoeling.
Mijn
zin voor sociaal engagement is ontstaan doordat ik zelf vroeger als
advocaat-stagiair veel pro-Deozaken heb gedaan om mensen die aan de rand leven
van onze samenleving te helpen. Daarbij ben ik geconfronteerd geweest met
schrijnende en soms hopeloze toestanden. Door de oprichting onder de rechtsvorm
van (internationale) vereniging zonder winstoogmerk, wens ik iets terug te
geven aan de maatschappij door mensen – i.c. kunstenaars te ondersteunden – die
het broodnodig hebben. Het merendeel van de opbrengsten van de verkoop van de
werken door de galerie via de website, vloeit dan ook terug naar de
kunstenaar(s). Het resterende gedeelte wordt gebruikt als werkingsmiddel van de
i.v.z.w.  Dat is een belangrijk
onderscheid met de galeries die een puur commercieel karakter hebben.
Voor
mij was het ook duidelijk om van bij het begin internationale ambities ten toon
te spreiden omdat het internet geen grenzen kent en de mogelijkheid biedt om
kunstenaars overal ter wereld te bereiken. Vandaar de beslissing om een v.z.w. met
internationaal oogmerk op te richten.
HVC: Het is natuurlijk ook de
bedoeling dat er verkocht wordt.
DF:
Ja, uiteraard. Kunstenaars hebben absoluut visibiliteit nodig.  Internet via een verkoop online biedt hen die
visibiliteit 7/7. Het is een bijkomend kanaal dat ze broodnodig hebben om hun
kunst wereldwijd te verspreiden. Het medium
is nodig om kunst toegankelijk te maken voor een wereldwijd publiek en uit te
dragen over de ganse wereld, zodat ze zelfs vanuit Canada, Zweden of China
Belgische kunstenaars kunnen ontdekken. Dat blijkt ook uit de statistieken van
de website waarbij naast de Belgen, de Amerikanen en de Canadezen, de grootste
groep van de bezoekers vormen van de website. Dat vertaalt zich eveneens in de
verkopen online: naast verkopen aan kunstliefhebbers in België, Nederland en
Frankrijk, hebben wij ook reeds een verkoop gerealiseerd aan een amateur in New
York.
HVC: U gelooft dus dat er via een
website effectief liefde op het eerste zicht kan zijn als een liefhebber een kunstwerk
zien?
DF:
Wij bieden een aantal garanties aan onze klanten. We werken met curatoren die
vakspecialisten zijn in het veld, wat direct vertrouwen geeft. We publiceren ook
de getuigenissen van onze klanten op de site waaruit blijkt dat ze tevreden
zijn wat uiteraard vertrouwen biedt voor andere potentiele klanten. We geven
ook het certificaat van authenticiteit mee, dat een bijkomende garantie is voor
de koper. Tenslotte nemen wij het engagement om indien het werk de koper niet
bevalt, het werk binnen de 14 dagen na de aankoop terug te nemen.  Een potentiele koper heeft aldus een resem
aan  waarborgen die ervoor zorgen dat
iemand die het werk nog nooit live heeft gezien, erin kan vertrouwen dat het
werk oké is.
Yolande De Bontridder:
Ik denk eveneens dat er een nieuwe generatie is die er geen probleem mee heeft
om iets te kopen op de website. Ik heb ook al jongeren ontmoet die niet graag
naar galeries gaan omdat ze daar te verlegen voor zijn, drempelvrees hebben of
niet goed ontvangen zijn geweest. Als je het werk van een kunstenaar kent –
omdat je het al zien hangen hebt in een galerie of museum – dan kan je dat met
een gerust gevoel kopen via een professionele kunstsite zoals Allegrarte. De
werken worden bovendien zorgvuldig geselecteerd door een college van curatoren die
borg staan voor de kwaliteit en de authenticiteit van de werken op de site.
HVC: De curators die u kiest zijn
een soort bewakers en doen dienst als grensposten – ze houden kunstenaars en
kunstwerken van mindere kwaliteit tegen – en bieden alsook een extra
kwaliteitslabel voor de koper.
YDB:
Inderdaad, het feit dat de keuze van de kunstenaars en de werken op de site
gebeurt door een college van professionele kunstkenners biedt een bijkomende
garantie voor een potentiele koper. Alle curatoren, waaronder ikzelf, zijn
reeds decennia actief in de kunstwereld, beschikken over een grote mate van
expertise en hebben een “oog” voor kwaliteitsvolle kunst.
DF:
Sinds het succes van onze tentoonstelling eind 2017 waarmee we het concept
hebben gelanceerd, de ruime persbelangstelling en de naambekendheid van de site
die gestaag toeneemt, krijg ik bijna dagelijks aanbiedingen van kunstenaars van
over de hele wereld die hun werk willen promoten en verkopen via onze site. Het
is daarom cruciaal dat de curatoren een zorgvuldige selectie doen van de
kunstenaars en de werken. Dit is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om van
bij het begin mij te omringen met competente, gepassioneerde mensen uit de
kunstwereld met een uitstekende reputatie zodat de kwaliteit van de kunstenaars
en de werken op de site gegarandeerd is.
Kurt Ryslavy (Installationsskizze)
Robert Suermondt (Steps 2)
HVC: Hoe hebt u uw
experten-curatoren gekozen bij de aanvang van het project  in de 2e helft van 2016?
DF:
Omdat reputatie in de kunstwereld primordiaal is en ik de kunstscène totaal
niet kende, ben ik bij de aanvang van het project begonnen met een dertigtal
curatoren aan te schrijven op basis van een lijst die ik had gevonden op het internet.
Ik kreeg een zestal reacties en uiteindelijk vond ik drie geïnteresseerden –
elk met verschillende profielen maar zeer complementair. Inmiddels werden 2 van
de 3 curatoren die het project mee hebben opgestart vervangen door andere curatoren.
Het feit om met verschillende curatoren te werken is boeiend en leerrijk, want
elke curator brengt niet alleen zijn expertise mee, maar tevens zijn eigen
netwerk van kunstenaars, wat een verrijking is voor het aanbod van kwalitatieve
kunst via de site.
  
HVC: Curator, kunstadviseur en
verzamelaar Yolande De Bontridder kwam er pas meer dan een jaar later bij en
zorgde voor een nieuwe dynamiek.
Om de site kenbaar te maken,
hebben we het toch niet kunnen laten om een échte expo – in een herenhuis dat
werd omgevormd in een exporuimte – in te richten.
YDB:
We hebben elkaar leren kennen op een tentoonstelling van Luc Peire in
Drogenbos. Ik vond dit digitale platform een heel interessant concept, maar al
gauw voelde ik dat we toch ook naar buiten moesten komen met een fysieke expo
om ons voor te stellen. Onze expo in een herenhuis, omgevormd voor de
gelegenheid tot een heuse kunstgalerij, gelegen aan de Louizalaan te Brussel in
oktober 2017 was een enorm succes (naast de ruime persbelangstelling, waren
meer dan 450 personen aanwezig op de vernissage, red) en het was een ideale
gelegenheid om een 80-tal werken van al onze kunstenaars “life” aan het publiek
voor te stellen.
HVC: Jullie werken ook samen met
partners …
DF:
Inderdaad. Samen met Yolande, zijn we eveneens op het idee gekomen om beperkte
edities te verkopen via partners.
YDB:
Naast een verruiming van het aanbod hebben we dat ook gedaan voor onze geloofwaardigheid
en om samenwerkingsbanden te creëren met – momenteel voornamelijk Franstalige –
musea en culturele instellingen.
Denk aan MAC’s (Musée de l’Art
Contemporain-Grand Hornu), Centre de la gravure et de l’image imprimé, Bruno
Robe Edities, Art Collector …
De ambitie is om dit soort
samenwerkingsverbanden ook in Vlaanderen met Vlaamse museums en instellingen
(Vlaamse musea en instellingen die geïnteresseerd in een samenwerkingsverband
om hun editie’s te verkopen kunnen contact opnemen met Dominique Fostier, red.)  en op termijn
internationaal
uit te breiden.
DF:
Een bijkomende reden is ook dat vele kunstliefhebbers op internet op zoek zijn naar
kwaliteitsvolle edities van bekende kunstenaars aan een voordelige prijs. Het concept
past daarom perfect in de verkooppolitiek van onze website. Met het aanbod van
edities komen we tegemoet aan de wensen van een deel van ons doelpubliek. 
HVC: Er is dit jaar ook een
‘jonge’ curator aangetrokken, Jenny Plasman (Jenny is eveneens actief als
verantwoordelijke van de stichting CAB, een privé-stichting tot ondersteuning
van de hedendaagse kunst opgericht door de mecenas Hubert Bonnet, gevestigd te
Brussel, red.)
Jenny, wat trok u als 30-er aan in
Allegrarte?
Jenny Plasman:
Ik ben nog vrij jong, dus ik heb niet veel financiële middelen om zelf kunst te
kopen. Zo is een editie aanschaffen een ideale aankoop. Ik denk dat ik volledig
tot de doelgroep van Allegrarte hoor, daar er werk op de site wordt verkocht
dat ik zelf zou willen kopen. Ik kende Yolande al langer van in de Brusselse
kunstscene. Ik kijk naar haar op en het feit dat ze aan het project meewerkt en
actief ondersteunt, was voor mij een determinerende factor. Ook de andere
curatoren hebben een interessant parcours en Dominique, als initiatiefnemer
heeft een duidelijke visie als ondernemer om het digitaal platform en het
project verder vorm te geven en uit te bouwen. Hij is sterk geïnteresseerd in
kunst en begaan met de kunstenaars. Daarom heb ik geen moment geaarzeld toen
men mij vroeg als curator. 
YDB:
Jenny werkte vroeger als galeriste bij Baronion en Super Dakota, twee Brusselse
galeries, en ik vond dat ze altijd heel passioneel en met heel veel expertise
over de kunstenaars en hun werk sprak. Ze is steeds goed voorbereid en is sterk
onderlegd in het domein van de hedendaagse kunst.  Ook is zij professioneel werkzaam in de sector
van de hedendaagse kunst (Jenny is eveneens actief als verantwoordelijke van de
stichting CAB, een privé-stichting tot ondersteuning van de hedendaagse kunst,
opgericht door de mecenas Hubert Bonnet, gevestigd te Brussel, red.) en kent heel veel kunstenaars. 
Ann Veronica Janssens (Sans titre 1)

Els Opsomer (Tattoo 1)
HVC: Allegrarte stelt zich voor
als ‘Brussels platform’ omdat de uitvalsbasis hier is, maar eigenlijk is het
bedoeld als Belgisch platform.
DF:
Het is een Belgisch platform met internationale ambities. De bedoeling is  om de kunst toegankelijk te maken voor
iedereen, ongeacht waar hij of zij woont. Dat is de kracht van het internet als
medium.
YDB:
Brussel is sowieso een internationale hub voor hedendaagse kunst : het is een
kosmopolitische stad, , er wonen kunstenaars van overal, alle galeries komen
naar hier, … Het is een trend om in Brussel te zijn zowel voor kunstenaars,
galeries en kunstliefhebbers.
Dit
werd trouwens bevestigd door een artikel dat in 2017 verscheen in Forbes, een
bekend Amerikaans tijdschrift, waarin de journaliste schreef dat Brussel zich heeft
gepositioneerd als de ‘leidende stad’ van de hedendaagse kunst in Europa voor
Berlijn, Londen en Parijs. Brussel telt nu een 100-tal galeries, waarvan heel
wat buitenlandse. Die worden aangetrokken door de combinatie van relatief lage
huurprijzen en het grote aantal verzamelaars. 
Wat ook meetelt, is de (internationale)
uitstraling van een instelling als WIELS (één van de voornaamste instellingen
voor de hedendaagse kunst in België, red.) en uiteraard de aanwezigheid van
gerenommeerd beurzen voor hedendaagse kunst waarvan Art Brussels (één van de
grootste Europese kunstbeurzen voor hedendaagse kunst die jaarlijks in April
wordt georganiseerd, red.) één van de belangrijkste is. Trouwens, daarnaast:
vandaag gebeurt alles wereldwijd. De kunst ontsnapt evenmin aan deze algemene
trend tot mondialisering.
HVC: Waarin onderscheidt  Allegrarte zich van zijn concurrenten en wat
biedt het méér dan  het gemiddelde online
kunstplatform?
DF:
Ik zou willen beginnen met de slogan ‘Less
is more’
, het minimalistische concept in de kunst is volledig van
toepassing op de site. Het is een niche
site met een focus op hedendaagse kunst en een beperkt aantal zorgvuldig
geselecteerde hedendaagse kunstenaars. Het is geen supermarkt of IKEA van de
kunst. De ambitie is om te werken met een beperkte groep van kunstenaars en de
nadruk te leggen eerder op kwaliteit dan kwantiteit. Dat is totaal anders in
vergelijking met sites zoals Saatchi of Artsper waarop honderden kunstenaars en
duizenden werken te koop staan. Kwaliteit staat bij ons boven alles. Ook is het
uniek dat we én originele werken aanbieden van Allegrarte kunstenaars én beperkte
edities van partners, in tegenstelling tot een aantal concurrenten die meestal
slechts één van beiden aanbieden. 
Voor het overige is het concept gebaseerd op
een de selectie van werken door professionele kunstkenners of curatoren die
garant staan voor de kwaliteit en authenticiteit van de aangeboden werken. “And last but not least” is er het non profit aspect waardoor we ons
duidelijk onderscheiden van alle concurrenten want we zijn bij mijn weten de
enige (online) ‘non profit’ galerie in België. 
Godelieve Vandamme (Monument blue)
 

Jeanine Cohen (Winterseries II no 5)

HVC: Wat is het grote voordeel
van een online galerie ten opzichte van een klassieke galerie?
DF:
Je bent niet gebonden door de beperkte keuze van werken die door een klassieke
galerie wordt gemaakt in functie van een welbepaald galeriepubliek. De
kunstscéne is bovendien een mondaine wereld waar uiterlijk, aanzien en codes
een grote rol spelen. Het web maakt het kopen van kunst veel toegankelijker
voor mensen die niet zo houden van de sfeer van vernissages of mensen die
gewoonweg geen tijd hebben om een tentoonstelling of kunstbeurs te bezoeken.
Daarnaast is het een heel transparante manier van kunst verkopen, want iedereen
krijgt exact dezelfde informatie. En voor mezelf is ook een logistiek voordeel:
ik zit niet vast aan één locatie. 
Een voordeel is ook dat deze formule zowel de
kunstenaar als de galerist meer vrijheid geeft: we hebben geen lange contracten
met de kunstenaars die we vertegenwoordigen, de exclusiviteit beperkt zich
enkel tot een aantal werken en de relatie is wederzijds opzegbaar na verloop
van 1 jaar. Veel flexibeler, wat veel kunstenaars erg waarderen. Dat is trouwens
de belangrijkste reden waarom een aantal kunstenaars vandaag resoluut voor
Allegrarte kiezen als een volwaardig alternatief ten opzichte van een klassieke
galerie.
HVC: Dominique, u wil de belangen
van uw kunstenaars verdedigen, zei u. Waar heeft een beeldend kunstenaar
vandaag de dag het meest nood aan?
DF:
Tijdens de voorbereiding van het project heb ik maandenlang kunstscholen
bezocht om de noden en behoeften van jonge kunstenaars te begrijpen. De
docenten vertelden me daar allemaal dat jonge kunstenaars in deze steeds
complexer wordende wereld, het heel erg moeilijk hebben eens ze de schoolbanken
verlaten, hoe goed en talentvol ze ook zijn. De meeste kunstenaars zijn immers
niet vertegenwoordigd door een galerist of een expert die hun met raad en daad
bijstaat bij het maken van de juiste beslissingen. 
Het maken van de juiste
keuzes is enorm belangrijk voor het verdere verloop van de loopbaan van een
kunstenaar, vooral in het begin. Nu is het zo dat velen niet de ambitie of het
talent hebben om zelf hun werk te promoten en liever met hun kunst bezig zijn. Dat
komt ook omdat het merendeel van de commerciële galeries vaak alleen bekende en
gevestigde artiesten vertegenwoordigen, om – begrijpelijke – financiële
redenen. 
Met
onze specifieke aanpak waarbij elke kunstenaar – en niet enkel bekende
kunstenaars – na selectie door het college van curatoren, de mogelijkheid krijgt
om zijn werk (online) te koop aan te bieden, wensen we daar verandering in
brengen door eveneens jonge, aanstormende talenten de mogelijkheid te bieden om
hun werk aan het grote publiek te tonen. Hopelijk kan Allegrarte op die manier
een doorbraak betekenen voor een aantal jonge, talentvolle kunstenaars en hen
helpen om hun artistieke loopbaan te lanceren en uit te bouwen. 
Kris Fierens (Untitled)

Edyth Dekyndt (Grand Large (plié)2)
HVC: Allegrarte heeft eveneens de
ambitie om een brug te bouwen tussen kunst en nieuwe technologie.
DF:
Ja, zo hebben we voor het eerst een virtueel kunstwerk voorgesteld tijdens onze
laatste expo in november 2018. Het betreft een werk ontwikkeld door één van de
kunstenaars op onze site, Alice Janne. We hebben dit gerealiseerd in
samenwerking met een firma gespecialiseerd in virtuele technologie. Op de expo
konden bezoekers een 3-D helm opzetten en het kunstwerk ‘live’ te beleven. Virtuele
kunst biedt de mogelijkheid om de toeschouwer een unieke beleving te geven in
de kunst, waarbij hij of zij volledig wordt ondergedompeld in het kunstwerk met
de bijbehorende sfeer en muziek gecreëerd door de artieste. Het was ook een
interactief kunstwerk: een draaiend beeldhouwwerk waar je met je handen de
kleuren en de vormen zelf kon veranderen. Het kunstwerk kende een groot succes
gedurende de expo en wist zelfs de grootste sceptici te overtuigen. 
Dit past
volledig in mijn ambitie om Allegrarte te positioneren als innovatieve en
baanbrekende galerie. Virtuele realiteit is een medium dat nog heel veel
mogelijkheden biedt in de kunst en waarin we ons kunnen onderscheiden van de traditionele
galeries. Ik geloof sterk in de introductie van nieuwe technologieën om de kunstwereld
meer toegankelijker te maken voor het grote publiek.  
Tom Woestenborghs (Rocky Mountain)

HVC: Wat is de ambitie van
Allegrarte?
DF:
Het aanbod van kwaliteitsvolle kunstenaars en kunstwerken op onze site verder
uit te breiden en binnen 3 jaar de referentie worden als de “fine arts” online galerie
voor hedendaagse kunst in Europa. Daarnaast wens ik Allegrarte te positioneren
als innovatieve en baanbrekende galerie door de weg van de nieuwe technologieën
verder in te slaan en innovatie te brengen in een sector die bekend staat als
conservatief en gesloten.
HVC: Is Allegrarte concurrentie
voor de ‘klassieke’ galeries?
YDB:
Neen. Wij bieden contracten van één jaar met de kunstenaars en vragen alleen
exclusiviteit aan de kunstenaar voor werken die worden aangeboden op de
website. Bovendien werken wij samen met een aantal galeries waarbij zowel de
galerie als Allegrarte dezelfde kunstenaar vertegenwoordigen, elk met andere
werken en ieder op zijn eigen manier. Het businessmodel van online galerie met
verkoop via een professionele e-commerce site is perfect complementair met het
concept van een traditionele galerie met een klassieke website.
HVC: Moet je kunstkenner zijn om
online te kopen?
YDB:
Neen. Je kan kopen omdat iets je aanspreekt. Dat is volgens mij de beste manier
om kunst te kopen. Er is geen enkele drempel. 
Kunst is zeer subjectief. Er bestaat dus geen norm. Het voordeel van
online te kopen via onze site is dat er een zeer ruim aanbod beschikbaar is van
verschillende kunstwerken aan uiteenlopende prijzen, dus er is voor elk wat
wils.
HVC: Hoe vinden mensen de weg
naar Allegrarte?
DF:
Eenvoudigweg via onze site:
www.allegrarte.com.
Mensen kunnen ons eveneens vinden via Facebook of Instagram.
HVC: Tenslotte, vanwaar komt de
naam Allegrarte trouwens?
DF:
De naam is een combinatie van “alegria” en “arte”, alegria  betekent in het Spaans “:
vreugde, plezier … en “arte” kunst: het gevoel van vreugde en plezier dat een
persoon kan vinden ontdekken en beleven van kunst, het plezier dat ik zelf
dagelijks beleef, dat gevoel wens ik verder uit te dragen en te delen met elke
kunstliefhebber, waar ook, overal ter wereld! 
  
Nog veel succes met Allegrarte !
Hilde Van Canneyt
Lawrence Weiner (Sow the wind (Grand/Large))

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *